Ογκολόγος Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος

Ογκολόγος Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος

Ο Βαρθαλίτης Ιωάννης - Ισίδωρος είναι Ογκολόγος Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος. Είναι ο Διευθυντής του Α΄ Ογκολογικού Τμήματος στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Βαρθαλίτης Ιωάννης - Ογκολόγος Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος

Εκπαίδευση - Ειδικότητα - Διπλώματα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, (1980).
 • Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας, Νομαρχία Πειραιά, ΥΓ: 214.204/10-7-1987.
 • Εξειδίκευση στις Λοιμώξεις των Καρκινοπαθών, (Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique, (1991).
 • Diplome de competence particuliere en Cancerologie, Universite Libre de Bruxelles, (Αριθμός Απόφασης 007392/6-10-1992, σφραγίδα Apostille par le Minisstere des Affaires Etrangeres, du Commerce Exterieur et de la Cooperation au Developpement, sous no 367429/25-3-1999).
 • Τίτλος Εξειδίκευσης στην Λοιμωξιολογία, Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας, αριθ. πρωτ. Υ7/οικ. 2771/20-5-1997.
 • Τίτλος Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, 14199/1-7-1999.

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά (Certificate of Full Registration as a Medical Practitioner, Principal List, General Medical Council, London, 1984. Ειδίκευση στην Παθολογία, Senior House Officer, Internal Medicine, έμμισθη θέση σε νοσοκομείο του Λονδίνου).
 • Γαλλικά (Απόφοιτος Γαλλικής Σχολής -Ecole “Saint Paul” de Piree, Diplome de Fin d’ Etudes de la Langue Francaise, 1973. Μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών).

Κλινική - Ερευνητική - Συγγραφική Δραστηριότητα / Εμπειρία

 • Έναρξη ειδικότητας παθολογίας (1984), στο Λονδίνο (Chase Farm Hospital, Enfield), με καθήκοντα Senior House Officer. Ολοκλήρωση της ειδικότητας παθολογίας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά.
 • Διευθυντής σύνταξης, (1986), του 3μηνιαίου περιοδικού, «Δελτίο Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης».
 • Υπεύθυνος, (1985), στο Ελληνικό Ιατρικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας στον τομέα “Emergency Action”.
 • Το 1987, επιμελητής Β΄ στο Α΄ Παθολογικό-Ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Μεταξά.
 • Μετεκπαίδευση, (1990-1992), στο Institut Jules Bordet, το ογκολογικό κέντρο του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών.
 • Συμμετοχή, (1991-2002), στο International Antimiocrobial Cooperative Group, (IACG, EORTC).
 • Ίδρυση (1991) της πρώτης παγκόσμιας-πολυεθνικής ομάδας για την αντιμετώπιση των μυκητιασικών λοιμώξεων, (Invasive Fungal Infections Cooperative Group, IFICG, EORTC), μαζί με την Francoise Meunier, (Bruxelles), και τον Pietro Martino, (Roma). Διατέλεσα Treasurer από το 1991 μέχρι το 1996.
 • Ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης/κλινικής εμπειρίας (1991-1992), στο Universite Libre de Bruxelles – Institut Jules Bordet, με εξετάσεις και απονομή διπλώματος, Diplome de Competence Particuliere en Cancerologie, με βαθμό άριστα (20/20).
 • Εκλεγμένο μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», (1993-1995).
 • Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», (1993-1997).
 • Το 1997 διορισμός σε θέση Επιμελητή Α΄ στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
 • Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», (1997-2001).
 • Γραμματέας Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Βήμα Κλινικής Ογκολογίας», (1999-2000).
 • Τον Ιούνιο του 2001 ανάληψη καθηκόντων Διευθυντή στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το οποίο δημιουργήθηκε, στην αρχή με ελάχιστο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά στη συνέχεια, παρουσίασε αλματώδη αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών, με συνέπεια να ενισχυθεί σε χώρους και προσωπικό και, επί έτη, να συνεχίσει να διαχειρίζεται, αναλογικά, τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών στο ΓΝ Χανίων.
 • Μέλος (2001-2005) και κατόπιν Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, (2006-2015).
 • Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης του αγγλόφωνου ιατρικού περιοδικού “Forum of Clinical Oncology”, (2007-2012).
 • Διευθυντής Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, (2009-2015).
 • Συντονιστής της Ομάδας Υγειονομικού Χάρτη του Νομού Χανίων, (2011).
 • Συντονιστής της ομάδας εργασίας εφαρμογής Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων (ΚΕΝ) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, 2011.
 • Ταμίας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας -ΕΟΠΕ, (2011-2013), και μέλος του ΔΣ ΕΟΠΕ, (2013-2015).
 • Συμμετοχή στη συγγραφή του Ογκολογικού Χάρτη της χώρας, -ΕΟΠΕ (2012).
 • Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας -ΕΟΠΕ, (2015-συνεχίζω).

Ερευνητική Δραστηριότητα

Συμμετοχή σε περισσότερα από 90 ερευνητικά προγράμματα, διεθνή και Ελληνικά, τα οποία είναι εγκεκριμένα, (ΕΟΦ, EORTC, NCI, FDA). Τα περισσότερα απ’ αυτά είναι χρηματοδοτούμενα από επίσημους φορείς, (δωρεάν φάρμακα, αποζημίωση νοσοκομείου), ενώ τ’ αποτελέσματα των ερευνών έχουν δημοσιευθεί σε ιατρικά περιοδικά, ή έχουν ανακοινωθεί σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Δημοσιεύσεις Επιστημονικών Εργασιών σε Περιοδικά

Περισσότερες από 100 εργασίες είναι δημοσιευμένες σε ελληνικά περιοδικά. Επιπλέον, σε αξιόλογα περιοδικά παγκόσμιας αναγνώρισης, έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 80 εργασίες, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, που αφορούν πρωτότυπες μελέτες σε θέματα Ογκολογίας και Λοιμώξεων.

Συμμετοχή στη συγγραφή 15 βιβλίων/μονογραφιών, (7 διεθνή και 8 ελληνικά), ενδεικτικά:

 • A Practical Guide to EORTC Studies. European regulations for human medical investigations in clinical research. Editor: Kris Vantongelen, UH Leuven, Belgium Γλώσσα: Αγγλική, EORTC Brussels, Belgium, 1994
 • Υποστηρικτική και ανακουφιστική αγωγή του καρκινοπαθούς. Αντιμετώπιση λοιμώξεων των ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα. Εκδοση: Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. 1994
 • Invasive fungal infections in cancer patients. Prophylaxis of fungal infections. Editor: F. Meunier (Bailliere’s). London, 1995
 • Therapeutic controversies in Oncology. Adjuvant systemic therapy in breast cancer. An overview. Εκδοση: European School of Oncology 1995.
 • Σημειώσεις Αντινεοπλασματικής Θεραπείας. Τοξικότητα της χημειοθεραπείας, και Αντιμετώπιση των παρενεργειών της χημειοθεραπείας. Αθήνα, 1997

Τέλος, στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται >370 Citations, και 42 αναφορές στο MEDLINE (42 Publications, Impact Points 165.36, 1989-2015).

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά:

 1. Immune Response Gene Expression in Colorectal Cancer Carries Distinct Prognostic Implications According to Tissue, Stage and Site: A Prospective Retrospective Translational Study in the Context of a Hellenic Cooperative Oncology Group Randomised Trial. PLoS ONE 05/2015; 10(5):e0124612.
 2. Impact of tumor angiogenic profile on the outcome of patients with metastatic breast carcinoma treated with weekly docetaxel. A Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) study. Histology and histopathology 03/2015; DOI:10.14670/HH-11-612 ·
 3. Predictive Biomarkers to Chemotherapy in Patients with Advanced Melanoma Receiving the Combination of Cisplatin - Vinblastine - Temozolomide (PVT) as First-line Treatment: A Study of the Hellenic Cooperative Oncology Group (HECOG). Anticancer research 02/2015; 35(2):1105-13.
 4. Dose-dense sequential adjuvant chemotherapy followed, as indicated, by trastuzumab for one year in patients with early breast cancer: first report at 5-year median follow-up of a Hellenic Cooperative Oncology Group randomized phase III trial. BMC Cancer 07/2014; 14(1):515.
 5. A study of gene expression markers for predictive significance for bevacizumab benefit in patients with metastatic colon cancer: a translational research study of the Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG). BMC Cancer 02/2014; 14(1):111.
 6. Talactoferrin alfa versus placebo in patients with refractory advanced non-small-cell lung cancer (FORTIS-M trial). Annals of Oncology 09/2013; DOI:10.1093/annonc/mdt371
 7. Phase I trial of panitumumab in combination with cisplatin, fluourouracil and docetaxel (MDCF) in advanced/metastatic gastric cancer. Annals of Oncology; 06/2013, P-0110
 8. Dose selection trial of metronomic oral vinorelbine monotherapy in patients with metastatic cancer: a hellenic cooperative oncology group clinical translational study. BMC Cancer 05/2013; 13(1):263.
 9. A phase II study of metronomic oral vinorelbine administered in the second line and beyond in non-small cell lung cancer (NSCLC): a phase II study of the Hellenic Oncology Research Group. Journal of chemotherapy 02/2013; 25(1):49-55.
 10. XELIRI-bevacizumab versus FOLFIRI-bevacizumab as first-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer: a Hellenic Cooperative Oncology Group phase III trial with collateral biomarker analysis. BMC Cancer 06/2012; 12:271.
 11. Expression of angiogenic markers in the peripheral blood of docetaxel-treated advanced breast cancer patients: A Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) study. Oncology Reports 01/2012; 27(1):216-24.
 12. A multicenter randomized phase III trial of vinorelbine/gemcitabine doublet versus capecitabine monotherapy in anthracycline- and taxane-pretreated women with metastatic breast cancer. Annals of Oncology 09/2011; 23(5):1164-9.
 13. Vascular endothelial growth factor polymorphisms and clinical outcome in colorectal cancer patients treated with irinotecan-based chemotherapy and bevacizumab. The Pharmacogenomics Journal 08/2011; 12(6).
 14. A multicenter phase II study of pegylated liposomal doxorubicin in combination with irinotecan as second-line treatment of patients with refractory small-cell lung cancer. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 07/2011; 68(1):63-8.
 15. A multicenter phase I trial of metronomic oral vinorelbine plus cisplatin in patients with NSCLC. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 06/2011; 67(6):1239-45.
 16. Second-line Paclitaxel/Carboplatin Versus Vinorelbine/Carboplatin in Patients Who Have Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer Pretreated With Non-Platinum-Based Chemotherapy: A Multicenter Randomized Phase II Study. Clinical Lung Cancer 03/2011; 12(2):100-5.
 17. A randomized phase III study of the docetaxel/carboplatin combination versus docetaxel single-agent as second line treatment for patients with advanced/metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. BMC Cancer 11/2010; 10(1):633.
 18. Irinotecan/fluorouracil/leucovorin or the same regimen followed by oxaliplatin/fluorouracil/leucovorin in metastatic colorectal cancer. Anticancer research 10/2010; 30(10):4325-33.
 19. The resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa in hospitals from Greece and Romania and its importance for the therapy of nosocomial infections and infection control practices. International Journal of Infectious Diseases 03/2010; 14.
 20. 3036 G-CSF use and neutropenic events in patients with breast and lung tumours: data from routine clinical practice (IMPACT Solid study). EJC Supplements 09/2009; 7(2):186-186.
 21. FEC versus sequential docetaxel followed by epirubicin/cyclophosphamide as adjuvant chemotherapy in women with axillary node-positive early breast cancer: A randomized study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Breast Cancer Research and Treatment 08/2009; 119(1):95-104.
 22. A multicenter randomized phase II study of the irinotecan/gemcitabine doublet versus irinotecan monotherapy in previously treated patients with extensive stage small-cell lung cancer. Lung cancer 08/2009; 65(2):187-91.
 23. Multicenter phase-II trial of irinotecan plus oxaliplatin [IROX regimen] in patients with poor-prognosis cancer of unknown primary: a hellenic cooperative oncology group study. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 08/2008; 62(2):277-84.
 24. Case-Mix Adjustment Approach to Benchmarking Prevalence Rates of Nosocomial Infection in Hospitals in Cyprus and Greece. Infection Control and Hospital Epidemiology 08/2008; 29(8):685-92.
 25. Postoperative dose-dense sequential chemotherapy with epirubicin, paclitaxel and CMF in patients with high-risk breast cancer: Safety analysis of the Hellenic Cooperative Oncology Group randomized phase III trial HE 10/00. Annals of Oncology 06/2008; 19(5):853-60.
 26. Modified CAPOX (capecitabine plus oxaliplatin) regimen every two weeks as second-line treatment in patients with advanced colorectal cancer previously treated with irinotecan-based frontline therapy: a multicenter phase II study. Oncology 02/2008; 74(1-2):31-6.
 27. Docetaxel versus docetaxel plus gemcitabine as front-line treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer: A randomized, multicenter phase III trial. Lung Cancer 02/2008; 59(1):57-63.
 28. Docetaxel plus epirubicin (DE) vs docetaxel plus capecitabine (DC) as 1st line treatment in patients with locally advanced and metastatic breast cancer: a subgroup analysis for elderly patients of a multicenter randomized phase III trial from the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Critical Reviews in Oncology/Hematology; 11/2007, P.39
 29. Multicenter phase II study of gemcitabine and oxaliplatin (GEMOX) as second-line chemotherapy in colorectal cancer patients pretreated with 5-fluorouracil plus irinotecan. Oncology 02/2006; 70(2):106-14.
 30. Front-line chemotherapy with docetaxel and gemcitabine administered every two weeks in patients with metastatic breast cancer: a multicenter phase II study. Oncology 02/2004; 67(3-4):250-6.
 31. Ceftriaxone (CRO) plus gentamycin (GEN) and G-CSF, versus ciprofloxacin (CPR) plus gen and G-CSF, in febrile patients (PTS) with chemotherapy induced neutropenia. European Journal of Cancer 11/1995; 31. 1251
 32. A retrospective, review of bacteremias in febrile cancer patients (PTS). European Journal of Cancer 11/1995; 31. 1229
 33. MVIP chemotherapy (CT) in very advanced, refractory (REF) or relapsed (REL) germ cell tumours (GCT). European Journal of Cancer 11/1995; 31. 906
 34. Treating urothelial transitional cell cancer (TCC) with methotrexate (M), carboplatin (C), novantrone (N) and vincristine (O). European Journal of Cancer 11/1995; 31. 1156
 35. A prospective, randomized study of pefloxacin versus teicoplanin in the treatment of gram-positive coccal infections in cancer patients: early termination due to emergence of resistance to fluoroquinolones. Supportive Care Cancer 06/1994; 2(3):191-6.
 36. Adjuvant chemotherapy with dacarbazine, vindesine, and cisplatin in pathological Stage II malignant melanoma. American Journal of Clinical Oncology 03/1994; 17(1):55-9.
 37. Treatment of primary fallopian tube carcinoma with cisplatin-containing chemotherapy. American Journal of Clinical Oncology 02/1994; 17(1):68-71.
 38. Pneumocystis carinii pneumonia in cancer patients. Cancer Treatment Reviews 10/1993; 19(4):387-413.
 39. Gastric adenocarcinoma after gastric lymphoma: the role of chemoradiotherapy. Annals of Oncology 04/1993; 4(3):256-7.
 40. Pneumocystis carinii pneumonia in patients with cancer. An increasing incidence. Cancer 02/1993; 71(2):481-5.
 41. Pneumocystis carinii pneumonia: the pathogen, the diagnosis and recent advances in management. International Journal of Antimicrobial Agents 02/1991; 1(2-3):97-108.
 42. First line combination chemotherapy with cisplatin and etoposide in advanced ovarian cancer. British Journal of Cancer 12/1989; 60(5):755-8.

Οργάνωση Συνεδρίων - Ανακοινώσεις/Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Συμπόσια

Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής σε 11 συνέδρια, πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής σε 3 συνέδρια και συμμετοχή στην οργάνωση 45 συνεδρίων.

Τα θέματα που διαπραγματεύονται οι ανακοινώσεις/εισηγήσεις είναι σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν συναφή με την Ειδικότητα της Ογκολογίας και της Λοιμωξιολογίας, (190 σε Ελληνικά συνέδρια και 60 σε διεθνή).

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ενώσεις

 • Registered as a Medical Practitioner in the Principal List of the General Medical Council of London (1984).
 • Μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλαδας, (1988).
 • Member of the EORTC Breast Cancer Cooperative Group, (1991).
 • Member of the International Immunocompromised Host Society, (1992).
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, (1993).
 • Member of the EORTC International Antimicrobial Cooperative Group, (1993).
 • Member of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, (1993).
 • Member of the EORTC Gynecological Cooperative Group, (1994-1997).
 • Member of the American Association for the Advancement of Science, (1994).
 • Founding member and Treasurer of the Balcan Union of Oncology and of the Balcan School of Oncology, (1995).
 • Member of The New York Academy of Sciences, (1995).
 • Εκλεγμένο μέλος της επιστημονικής εταιρείας ΕΟΠΕ – Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας, με την ιδιότητα του Προέδρου.
Αρχική
Ο Ιατρός
Ογκολόγος Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
Ογκολογία
Παθολογική ογκολογία
Στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο
Ανοσοθεραπεία του καρκίνου
Μοριακή βιολογία
Παθολογική ανατομική
Ακτινοθεραπεία
Χημειοθεραπεία
Χειρουργική ογκολογία
Συνήθεις Καρκίνοι
Όγκοι εγκεφάλου
Καρκίνος κεφαλής & τραχήλου
Καρκίνος πνεύμονα
Κακόηθες μεσοθηλίωμα
Καρκίνος μαστού
Καρκίνος παχέος εντέρου – ορθού
Καρκίνος προστάτη
Καρκίνος ουροδόχου κύστεως
Καρκίνος νεφρού
Καρκίνος όρχεος
Καρκίνος ωοθηκών
Καρκίνος ενδομητρίου
Καρκίνος τραχήλου μήτρας
Καρκίνος κόλπου
Καρκίνος παγκρέατος
Καρκίνος στομάχου
Καρκίνος οισοφάγου
Καρκίνος ήπατος - χοληφόρων
Μελάνωμα
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος
Σαρκώματα οστών – μαλακών μορίων
Καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας
Νευροενδοκρινείς όγκοι
Όγκοι κεντρικού νευρικού συστήματος
Υποστηρικτική Αγωγή & Λοιμώξεις
Αντιμετώπιση τοξικότητας θεραπείας του καρκίνου
Nαυτία - έμετος
Καρκινικός πόνος
Στοματίτιδα
Διάρροια
Κολίτιδα
Θρόμβωση
Νευρολογικές επιπλοκές
Δερματική τοξικότητα
Κόπωση
Καχεξία
Ειδική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Διατροφή
Παρηγορητική φροντίδα του καρκίνου
Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
Λοιμώξεις
Συμπτώματα
Μυελοκαταστολή – ουδετεροπενία
Εμπύρετος ουδετεροπενία
Βακτηριακές λοιμώξεις
Λοιμώξεις από ιούς
Μυκητιακές λοιμώξεις
Λοιμώξεις από πρωτόζωα
Αντιβιωτικά
Προφύλαξη λοιμώξεων
Πληροφορίες
Επιστημονικές ογκολογικές ενώσεις στην Ελλάδα
Επιστημονικές ογκολογικές ενώσεις στο εξωτερικό
Μη Κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
Φορείς φροντίδας καρκινοπαθών
Ελλάδα
Ευρώπη
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Δημοσιεύσεις για τον καρκίνο σε επιστημονικά περιοδικά
Δημοσιεύσεις για τον καρκίνο στα ΜΜΕ
Ενημέρωση
Επικοινωνία